Kuukausittainen arkisto: lokakuu 2013

Mitkä ovat hallituksen ja toimitusjohtajan vastuut?

Ratekoulutus järjestää nyt ajankohtaisen koulutuksen
osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan vastuista:
--------------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuut (1pv)

13.11.2013 Rantasipi Airport Hotel, Vantaa.
--------------------------------------------------------------------------------------

Kurssilla opitaan olennaisimmat asiat osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan tehtävistä ja vastuista.  Osakeyhtiölaissa hallituksen jäsenelle ja toimitusjohtajalle on säädetty monia velvollisuuksia, valtaa ja vastuuta.

- Mitä nämä tarkoittavat käytännössä?
- Milloin hallituksen jäsen voi joutua henkilökohtaiseen
vastuuseen yhtiön velvoitteista?

- Mitä pitäisi tehdä välttääkseen vaaranpaikat?

Koulutus vastaa käytännönläheisesti kysymyksiin mitä pitää tehdä, mitä ei saa tehdä ja mitä on syytä varoa. Ensimmäiseen kysymykseen haetaan vastausta osakeyhtiölaista ja muusta lainsäädännöstä johtuvista toimintavelvoitteista.

Toista kysymystä lähestytään käsittelemällä toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenen henkilökohtaisen vastuun perusteita. Kolmannen kysymyksen osalta jatketaan arkielämän päätöksentekotilanteisiin, jotka voivat eri syistä olla vaaranpaikkoja.

Kenelle
Kurssi on tarkoitettu osakeyhtiöiden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille tai sellaisiksi aikoville.

Tavoite
Kurssin tavoitteena on auttaa yritysten johtoa tuntemaan olennaiset hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan asemaan liittyvät velvollisuudet sekä tunnistamaan vastuiden sudenkuopat.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii lakiasiainpäällikkö OTM Jaakko Ranta Pretax Yhtiöistä. Hänellä on kymmenen vuoden kokemus erilaisten yhteisöjen hallitustoiminnasta ja seitsemän vuoden kokemus liikejuridiikan tehtävistä.

OHJELMA
keskiviikkona 13.11.2013

09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:30 Päivän ohjelman esittely

09:45 Osakeyhtiön johto, kenestä puhutaan?
- Osakeyhtiölain mukaiset toimielimet
- Kuka voi olla hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja
- Hyvän hallituksen kokoonpano

10:15 Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät ja työnjako
- Kuka päättää, kuka edustaa?
- Hallituksen tehtävät
- Toimitusjohtajan tehtävät
- Hallituksen ja toimitusjohtajan työnjako
- Hallituksen puheenjohtajan rooli

10:45 Tauko

11:00 Hallituksen vastuuperusteet
- Liiketaloudellinen vastuu
- Yleinen vahingonkorvausvastuu
- Osakeyhtiölain vahingonkorvausvastuu
- Rikosoikeudellinen vastuu

12:30 Lounas

13:15 Käytännön esimerkit ja oikeustapaukset
- tilanteet joissa yrityksen johto on joutunut vahingonkorvausvastuuseen
- tilanteet joissa yrityksen johto on joutunut rikosoikeudelliseen vastuuseen
- tilanteet joissa vahingonkorvausvastuuta ei ole

14:30 Kahvi

14:45 Miten välttää vastuiden sudenkuopat?
- missä tilanteessa vastuukysymykset nousevat esille
- tyypilliset ongelmatilanteet
- korvausvastuulta suojautuminen

15:45 Päätöskeskustelu

16:00 Koulutus päättyy
-------------------------------------------------------------------------------------
Paikka:
Rantasipi Airport Hotel, Robert Huberintie 4, Vantaa.

Osallistumismaksu:
590
eur/hlö + alv 24 %. Sisältää kurssimateriaalin ja tarjoilun.

Alennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta)
2 hlöä tai enemmän 490 eur/hlö

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden
alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50%
koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan,
veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa
koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa
työskentelevälle henkilölle.
-----------------------------------------------------------------------------------
ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/2541#ilmoittautuminen

Tietojen muuttaminen tai poistuminen postilistalta lopussa olevalla linkillä.

Katso kaikki koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi
-------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
p. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
-------------------------------------------------------------------------------

Osaatko toimia muuttuvan median kanssa?

"Osaatko toimia muuttuvan median kanssa?”

TrueStoryn, Ratekoulutuksen ja huippujournalistien käytännönläheinen
mediapäivä marraskuussa:
--------------------------------------------------------------------------------------

Kokeneen tiedottajan ja markkinoijan mediapakki (1pv)

5.11.2013 Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki
--------------------------------------------------------------------------------------
Syksyn kiinnostavin rautaisannos mediasta ja sen muutoksesta.

Tiedottajille ja markkinoijille tarjolla runsaasti vinkkejä siitä, kuinka median kanssa kannattaa toimia. Verkkomedia, sosiaalinen media, televisio ja printti. Jokaisella niistä on oma tärkeä roolinsa mediamailmassa.

Kohderyhmä

Viestinnän, tiedottamisen ja markkinoinnin kanssa tekemisissä olevat henkilöt yrityksistä, yhdistyksistä ja julkisista organisaatioista. Tiedottajat sekä viestintäpäälliköt ja -johtajat, markkinointisuunnittelijat, -päälliköt ja -johtajat. Kurssipäivä sopii jokaiselle, joka haluaa keskustella kasvokkain huipputoimittajien kanssa sekä kuulla heidän omat näkemyksensä median muutoksista ja yhteistyöstä viestinnän ammattilaisten kanssa.

Tavoite

Osallistuja tietää kurssipäivän jälkeen miten median muutos näkyy eri viestintävälineissä ja kuinka viestinnän ammattilaisten kannattaa toimia yhteistyössä journalistien kanssa.

Luennoitsijat

Johanna Korhonen on monessa mediamyllerryksessä mukana ollut toimittaja, joka on työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomissa, Journalistiliitossa, Yleisradiossa ja Verkkotie Oy:ssä. Johannalla on laaja kokemus journalismista ja sen käytännöistä erilaisissa viestintäkanavissa.

Antti Hirvonen työskentelee Yleiradiossa sosiaalisen median tuottajana. Twitterin, Facebookin, Storifyn ja muun sosiaalisen median lisäksi Antti tuntee hyvin journalistin arjen ja juhlan, sillä hänellä on myös pitkä toimittajatausta.

Petri Korhonen on Taloussanomien sisällöistä vastaava toimituspäällikkö. Aiemmin hän on työskennellyt taloustoimittajana muun muassa Nelosen Uutisissa sekä Yleisradiossa television uutis- ja ajankohtaistoimituksissa.

Juha Honkonen on Vihreä Lanka -lehden päätoimittaja, joka kirjoitti vuonna 2012 lehdistökriisiä käsitelleen ”Huonoja uutisia”-kirjan (yhdessä Jussi Lankisen kanssa). Juha on työskennellyt myös mm. Taloussanomissa, Suomen Luonnossa ja STT:ssä.

Hannele Valkeeniemi on Silminnäkijä-ajankohtaisohjelman tuottaja, joka on työskennellyt myös Ajankohtaisessa Kakkosessa toimittajana, toimitussihteerinä ja juontajana. Hannelella on yhteensä 30-vuoden työkokemus televisiosta, radiosta ja sanomalehdistöstä.

Jarmo Koponen on Uuden Suomen tuottaja, jota kiehtoo uutistyön ja kulttuurin lisäksi erityisesti Venäjä. Mm. Helsingin Sanomissa toimittajana työskennellyt Jarmo vietti 1990-luvun jälkimmäisen puoliskon diplomaattina ja lehdistöneuvoksena Moskovassa.

Koulutuspäivän puheenjohtaja on toimittaja, tiedottaja ja viestintäyrittäjä Kai Tarkka. Tällä hetkellä Kai huolehtii asiakkaidensa viestinnän muotoilusta TrueStoryssa ja True Communications Oy:ssä.

OHJELMA
tiistai 5.11.2013

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Koulutuspäivän avaus
Sampo Korppoo, Ratekoulutus
Kai Tarkka, TrueStory

09.05 Journalismi ja journalistin sielunelämä vuonna 2013 ja 2020
- Mediakenttä muuttuu - miten muuttuu journalismi?
- Kuka tekee sisällön tulevaisuuden medioihin ja miten se tapahtuu?
- Mikä kiinnostaa mediaa nyt ja tulevaisuudessa?
- Mitä tiedottajan ja markkinoijan olisi ehdottomasti ymmärrettävä mediamuutoksen
keskellä?
Toimittaja Johanna Korhonen

09.50 Sosiaalinen media - hypetyksestä median arkipäivän työkaluksi
- Miten sosiaalinen media muuttuu osaksi perinteisempien medioiden sisältöjä?
- Miten journalistit hyödyntävät sosiaalista mediaa tänään - miten tulevaisuudessa?
- Kuinka tiedottajat ja markkinoivat voivat auttaa journalistia työssään?
- Case: Yle ja sosiaalinen media
Sosiaalisen median tuottaja Antti Hirvonen, Yleisradio

10.45 Huokaisutauko

11.00 Miksi verkkomedia toimii paremmin kuin printti?
- Media siirtyy paperista verkkoon - mikä on aikataulu?
- Meneekö kaikki media maksumuurin taakse - vai tuottavatko bannerit ja muu
verkkomainonta sittenkin riittävästi?
- Mitä tiedottajan ja markkinoijan on syytä ottaa huomioon, kun lähestyy
verkkomedioita?
- Case: Taloussanomat
Toimituspäällikkö Petri Korhonen, Taloussanomat

12.00 Lounas

13.00 Onko kaupallisuus edelleen vain kirosana mediassa?
- Journalismi ja kaupallisuus kohtaavat mediassa aikaisempaa useammin - mutta
millä ehdoilla?
- Rahahanat kiristyvät kaikkialla - onko journalismikin kohta tarjouksessa?
- Mitä mahdollisuuksia muutos tuo aktiiviselle viestijälle? Miten tiedottajien
olisi syytä asiaan suhtautua?
Päätoimittaja Juha Honkonen, Vihreä Lanka

13.50 Miltä näyttävät telkkari ja ajankohtaisjournalisimi nyt ja vuonna 2020?
- Videot ovat jo verkossa: meneekö tv kokonaisuudessaan verkkoon?
- Tv:n ajankohtaisohjelmien rooli tulevaisuuden mediakentässä
- Mitä tiedottajan ja markkinoijan on syytä ymmärtää tv:n ja
ajankohtaisjournalismin murroksesta?
- Case: Silminnäkijä ja Ajankohtainen Kakkonen
Tuottaja Hannele Valkeeniemi, Yleisradio

14.45 Kahvi

15.00 Ovatko blogit jo verkkomedian keskeisin sisältö?
- Kolumneista blogeihin - mikä kaikki on muuttunut?
- Kuinka päivittäismedia ja blogit sopivat yhteen? Kuka lukee medioiden ostettuja
blogeja?
- Miten tiedottajan ja markkinoijan on syytä suhtautua blogeihin ja bloggareihin?
- Case: Uusi Suomi
Tuottaja Jarmo Koponen, Uusi Suomi

16.00 Koulutuspäivän päätös ja yhteenveto
-----------------------------------------------------------------------------------------
Koulutuspaikka:
Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki.

Hinta:
590
eur/hlö + alv 24 % Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta)
2 hlöä 490 eur/hlö ja 3 hlöä tai enemmän 450 eur/hlö.

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssia tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta ja/tai osallistuja ei saavu kurssille tai keskeyttää kurssin, veloitamme koko kurssimaksun. Esteen sattuessa osallistumispaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.
-------------------------------------------------------------------------------------
ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/2761#ilmoittautuminen

Tietojen muuttaminen tai poistuminen postilistalta lopussa olevalla linkillä.

Katso kaikki koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi
-------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
p. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
-------------------------------------------------------------------------------

Management 3.0 - Miten SuperCell kehitti menestysorganisaationsa?

Ratekoulutus järjestää nyt ajankohtaisen koulutuksen:
-------------------------------------------------------------------------------------

Management 3.0 - Miten SuperCell kehitti menestysorganisaationsa?

26.-27.11.2013 Sokos Hotel Pasila, Helsinki
-------------------------------------------------------------------------------------

Management 3.0 -koulutus tähtää ketterien tietotyön johtamisen menetelmien omaksumiseen. Organisaatiot kuten SuperCell, Google ja Virgin ovat osoittaneet, että uusilla, työntekijöitä voimauttavilla ja vastuuttavilla johtamisen malleilla voidaan luoda avaimet menestykseen. Management 3.0 -koulutuksessa opit ottamaan nämä uudet johtamisen mallit käyttöön käytännöllisten harjoitusten, teorian ja keskusteluiden kautta.

Vallalla olevat johtamisen toimintamallit ovat yli sata vuotta vanhoja. Tuolloin tehokkuus tarkoitti massatuotantoa ja tarkasti suunniteltua työtä kokoonpanolinjoilla. Tietotyössä tehokkuus syntyy aivan toisista asioista. Myös haasteet ovat erilaiset. Elämme aikaa jossa muutos on ainoa pysyvä asia. Nykyisen johdon tärkeimpiä tehtäviä on suunnitella mukautuva organisaatiorakenne, tukea innovointia sekä luoda vastuuta ja vapautta yhdistävä yhteen hiileen puhaltava tiimi.

Ketterät menetelmät ja niihin liittyvät johtamisen käytännöt on huomattava ensiaskel tähän suuntaan. Jurgen Appelo julkaisi ketterän johtamisen Management 3.0 -kirjansa vuonna 2010. Sen jälkeen kirja on saanut maailmanlaajuisen suosion. Kirjan oppeihin perustuvia Management 3.0 -koulutuksia on pidetty täysille saleille ympäri maailman.

Management 3.0:sta on tullut johtava ketterän johtamisen malli.
Appelo yhdisti mallissaan ketterien menetelmien ja tämän vuosikymmenen
tietotyön johtamisen opit yhdeksi kokonaisuudeksi.

- Kuinka sitoutat avaintyöntekijäsi?
- Kuinka luot vastuullisia ja aloitekykyisiä tiimejä?
- Kuinka yhdistää itseorganisoituvat tiimit ja organisaation yhteinen päämäärä?
- Kuinka johdat tuotekehittäjiä tehokkaasti?
- Kuinka luoda muutoksiin sopeutuva organisaatiorakenne?
- Mitä johtajien ja projektipäälliköiden tulisi tehdä?

Management 3.0 tarjoaa vastauksen näihin ja moniin muihin tietotyön
johtamisen avainkysymyksiin.

Kenelle?
Tiiminvetäjille, projektipäälliköille, tuotepäälliköille, IT-osastojen
esimiehille, henkilöstöpäälliköille, kaikille jotka osallistuvat tietotyön
johtamiseen. Scrum mastereille, agile-valmentajille ja tuoteomistajille,
kaikille jotka haluavat edistää ketterää johtamista organisaatiossaan.

Koulutuksen teemat
Koulutus perustuu Management 3.0 -mallin kahdeksaan näkymään ketterään
johtamiseen. Ne ovat:

- Mitä on ketterä johtaminen?
- Kompleksisuusajattelu ja sen hyödyntäminen johtamisessa
- Sisäinen motivaatio ja sen valjastaminen organisaatiossa
- Itseorganisoituminen, sen edellytykset ja potentiaali
- Tavoitteiden asettelu ketterässä johtamisessa
- Kompetenssien kehittäminen ketterässä organisaatiossa
- Organisaatiorakenteet: kuinka luoda muutoksiin sopeutuva organisaatio?
- Muutosjohtaminen: kuinka parantaa kokonaisuutta jatkuvasti?

Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa lean-agile-valmentaja Antti Kirjavainen
Houston Inc.:stä. Hän omaa laajan kokemuksen ketterän tuotekehityksen
johtamisesta ja valmentamisesta mm. seuraavien yhteistyökumppanien kanssa:

- Yle
- Nordea
- Kesko
- Sanoma
- Veikkaus
- Sonera
- Nokia

Antti on pitänyt puheenvuoroja ketterän tuotekehityksen johtamisesta alan
kansainvälisissä konferensseissa (ABE ’13 Varsova, XP ’13 Wien, ACE ’09 Ateena,
DiGRA ’07 Tokio, CHI ’06 Montreal jne.). Hän on myös lisensoitu Management 3.0
kouluttaja, Agile Finland Ry:n hallituksen jäsen ja aktiivi Agile Lean Europe
-verkostossa.

Kurssilla jaettava kirja
Jurgen Appelo: Management 3.0

Koulutuksen ohjelma
26.-27.11, Sokos hotel Pasila

Päivä 1
8.30–8.50 Aamukahvi
8.50–10.20 Sessio 1: Johdanto, ketterän johtamisen perusteet
10.20–10.30 Tauko
10.30–11.30 Sessio 2: Kompleksisuusajattelu ja systeemiajattelu
11.30–12.15 Lounastauko
12.15–14.00 Sessio 3: Sisäinen motivaatio
14.00–14.15 Iltapäiväkahvi
14.15–16.15 Sessio 4: Tiimien itseorganisoituminen ja voimauttaminen

Päivä 2
8.30–8.50 Aamukahvi
8.50–10.20 Sessio 5: Tavoitteiden asettaminen
10.20–10.30 Tauko
10.30–11.30 Sessio 6: Kompetenssien kehittäminen
11.30–12.15 Lounastauko
12.15–14.00 Sessio 7: Rakenteiden kasvattaminen
14.00–14.15 Iltapäiväkahvi
14.15–16.15 Sessio 8: Muutosjohtaminen, johtopäätökset
--------------------------------------------------------------------------------------
Hinta:
1450 euroa
+ alv 24 %.

Alennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta)
2 hlöä tai enemmän 1300 eur/hlö.

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua.
Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden
hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko
koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa
toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.
--------------------------------------------------------------------------------------
ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/2797#ilmoittautuminen

Tietojen muuttaminen tai poistuminen postilistalta lopussa olevalla linkillä.

Katso kaikki koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi
-------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
p. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
-------------------------------------------------------------------------------

LEAN MANAGEMENT - tehokkuutta kilpailukyvyn kehittämiseen, 05. - 06.11.2013 Helsinki

Ratekoulutus järjestää nyt tehokurssin Lean-tuotannosta:
--------------------------------------------------------------------------------------

LEAN MANAGEMENT - tehokkuutta kilpailukyvyn

kehittämiseen (2 pv)

05. - 06.11.2013 Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki
--------------------------------------------------------------------------------------

Lean Management -kurssi tähtää konkreettisiin, tosielämässä käyttökelpoistentoimintamallien ja kehitysideoiden esittelyyn. Kurssi pohjautuu Jeffrey K Liker: Toyotan tapaan (The Toyota Way) kirjaan, joka valottaa tuoreesti ja kattavasti Lean Management -toimintaperiaatteita.

Kenelle

Kurssilla perehdytään Lean -toimintamallin keskeisiin periaatteisiin, kehityshankkeiden organisointiin sekä kehitystyökaluihin. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti valmistavan yrityksen johdolle, tuotannon esimiehille ja liiketoiminnan kehittäjille.

Lean Management on tehokas ja koeteltu keino kehittää yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Lean Management on vaikuttanut moderniin tuotantoajatteluun enemmän kuin mikään muu periaate. Lean Management -toimintatavan hallitseva yritys on lähes poikkeuksetta tehokkaampi, tuottavampi ja kannattavampi kuin kilpailijansa.

 

Kouluttaja
Koulutuksesta vastaa lehtori Ilkka Kouri Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitokselta. Hän omaa laajan kokemuksen Lean toimintamallien suunnittelusta sekä yritysten käytännön ongelmien ratkaisuista.

Yrityscaseja esittelevät:
Production Manager Lari Juhela Luvata Pori Oy
Vice President, Operations Kimmo Suupohja, Hella Lighting Finland Oy
Toimitusjohtaja Heikki T. Pentti Consili Partners Oy (Case: Festo)

Heillä on pitkä kokemus Lean-periaatteiden soveltamisesta omissa
organisaatioissaan.

Kurssilla jaettava kirja
Jeffrey K. Liker: Toyotan tapaan

OHJELMA

1. päivä

Lean Management - filosofia ja toimintaperiaatteet

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00 Tilaisuuden avaus
Sampo Korppoo, Ratekoulutus

09.05 Lean Management ja yrityksen kilpailukyky
Ilkka Kouri
- Lean management -filosofia vai kehitysprosessi?
- Lean management käyttö kilpailukyvyn kehittämisessä
- Lean management toimintamallin osa-alueet

10.00 Lean strategiasta toteutukseen
- Lean kehitysprosessi
- Lean toimintamallin toteutus käytännössä

10.45 Tauko

11.00 Toyota - Lean management:n edelläkävijä
- Toyotan kehittyminen johtavaksi autoyritykseksi
- Toyotan toimintamallien soveltaminen

11:30 Lounas

12.45 Toyotan toimintamallit
- Toyotan Lean näkemys
- Pitkän aikajänteen filosofia

13.45 Tauko

14.00 Tuotantoprosessin organisointi
- Toiminnan virtauttaminen
- Imuohjaus-toiminta varman tarpeen perusteella
- Tuotannon tasoittaminen

16.00 Tauko

16.15 Case: Lean kehitysprosessi käytännössä
- Lean -filosofian soveltaminen
- Lean kehitysprosessin toteutus
- Kokemukset Lean -toiminnan kehittämisestä
Production Manager Lari Juhela Luvata Pori Oy

17.15 Kokemukset Lean tuotannon toteutuksesta - yleiskeskustelu

18.00-19.00 Cocktails
-------------------------------------------------------------------------------
2. päivä

Lean Management – tekniikat

07.45 Aamukahvi

08.00 Kaizen – jatkuva kehittäminen
Ilkka Kouri
- Lean kehitystekniikat
- Kohdistetut kehityshankkeet
- Henkilöstön osallistuminen kehittämiseen

09.00 Case: Case: Kaizen Hellalla
Toimitusjohtaja Kimmo Suupohja, Hella Lighting Finland Oy

10.15 Tauko

10.30 Ongelmaratkaisu
- Ongelmaratkaisun periaatteet
- PDCA-sykli
- A3 tekniikka

11.30 Lounas

12.15 Arvovirta-analyysi
Ilkka Kouri
- Arvovirtojen kuvaaminen
- Arvovirtojen kehittäminen

13.00 Lean johtaminen
- Hoshin-Planning johtamistekniikka
- Suoritusjohtaminen

14.00 Tauko

14.15 Case: FESTO
- Jatkuva kehittäminen - filosofia
- Henkilöstön mukaanotto toiminnan kehittämiseen
- Oppivan organisaation rakentaminen
Toimitusjohtaja Heikki T. Pentti Consili Partners Oy

15.55-16.00 Loppuyhteenveto
-------------------------------------------------------------------------------------
Paikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki.

Osallistumismaksu: 1275 e/hlö ( + alv. 24 %).
Hinta sisältää koulutusmateriaalin, Jeffrey K. Liker: Toyotan tapaan
Lean-kirjan, kahvit, lounaat sekä cocktailtarjoilun.

Alennukset: Samasta organisaatiosta kaksi tai useampi
osallistujaa 1175 e/hlö.

Tilaisuuden peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassaorganisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Lisätiedot: Lisätietoja koulutuksesta antaa Ilkka Kouri,
e-mail ilkka.kouri@tut.fi p. 0400 903 242
-------------------------------------------------------------------------------------
ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/2036#ilmoittautuminen

Tietojen muuttaminen tai poistuminen postilistalta lopussa olevalla linkillä.

Katso kaikki koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi
-------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
p. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
-------------------------------------------------------------------------------