Kuukausittainen arkisto: marraskuu 2013

Inbound markkinointi – rakenna nyt uuden ajan myyntikoneisto verkkoon!

Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

-------------------------------------------------------------------------------

Voita kilpailijasi – rakenna uuden ajan myyntikoneisto verkkoon! (1 pv)

12.12.2013 Rantasipi Airport Hotel, Vantaa
-------------------------------------------------------------------------------
Käytännön kurssi siitä, miten nykyajan myyntikoneisto rakennetaan internettiin!

Tehokurssilla opit rakentamaan organisaatiollenne nykyaikaisen myyntikoneiston internettiin. Myyntikoneisto sopii niin B2B- kuin B2C-organisaaatioille. Kurssin oppeja voi soveltaa myös verkkokauppaan sekä ei-kaupallista toimintaa harjoittaviin yhteisöihin, kuten hyväntekeväisyys.

Tavoite
Kurssin aikana kukin osallistuja tekee oman suunnitelman, jota voi heti kurssin jälkeen lähteä toteuttamaan. Suunnitelmia ei esitellä kurssin aikana muille, joten ne jäävät kunkin osallistujan omaan tietoon.

Kenelle
Kaikille niille, joiden yrityksessä ei vielä ole tehokasta tulosta tuottavaa myyntikoneistoa internetissä. Myynnistä vastaavat, markkinoinnista vastaavat, myynnin tekijät, markkinoinnin tekijät, yrittäjät.

Kouluttaja
Jussi Vesterinen
, KTM, sertifioitu Inbound Sales & Marketing Professional.
Jussi on käytännössä ollut rakentamassa nykyaikaista myyntikoneistoa useissa yrityksissä Suomessa.

SISÄLTÖ:
1.Ostajapersoonat

Jotta oikeanlaiset potentiaaliset ostajat löytävät yrityksesi verkossa, sinun on ensin määriteltävä, keitä he ovat. Vahvan mallin rakentaminen tästä ihanteellisesta asiakkaasta, tai ostajapersoonasta, on avain onnistuneeseen internetissä toimivaan myyntikoneistoon.
- Miksi ostajapersoona ei ole kohdemarkkina tai todellinen henkilö
- Miten ostajapersoonat luodaan
- Mitä ostajapersoonien kanssa tehdään
Materiaali: Ostajapersoonan suunnittelutyökirja

2. Tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu
Järkevien tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmien tekeminen niiden saavuttamiseksi on olennaista menestyvän myyntikoneiston rakentamisessa. Opit kuinka asetetaan älykkäät tavoitteet, luodaan yksityiskohtainen suunnitelma ja määritellään päivittäiset tehtävät selkeällä ja järjestelmällisellä tavalla.

3. Liikenteen tuottaminen (työpaja)
Tässä opitaan, miten houkutella enemmän laadukasta liikennettä sivustolle. Käymme läpi miten tarjoama- lähestymistapa toimii. Tarkastelemme eri potentiaalisten asiakkaiden tuottamisstrategioita, joita voit toteuttaa budjettiisi ja käytettävissä olevaan aikaan perustuen.
Työpajan lopuksi olet luonut räätälöidyn liikenteen tuottamistiekartan – ja tiedät tarkalleen mitä tavoitteittesi saavuttaminen vaatii.
- Miten houkutella liikennettä sivustoosi käyttämällä tarjoamalähestymistapaa: Tutustutaan myyntikoneiston luomiseen tarvittavaan tarjoamalähestymistapaan. Painopiste on liikenteen lisäämisessä.
- Kahdeksan yleisintä liikennettä tuottavaa strategiaa: Kullakin strategialla on omat ainutlaatuiset huomioon otettavat tekijät, kuten rajattu aika tai erityisbudjetti. Opi, mitkä voisivat olla kaikkein sopivimpia organisaatiollenne.
- Asiakastiekartan rakentaminen: Aloitamme kolmella esimerkillä tehokkaasti liikennettä tuottavasta kampanjasta. Sen jälkeen käytetään tarjomatyökalua, johon muokataan omat tavoitteet, aikajana, ja lähestymistapa.
Materiaali: Tarjoamasuunnittelutyökirja

4. Miten liikenteestä konvertoidaan myyntivalmiita potentiaalisia asiakkaita?
Tässä osassa opitaan, miten sivustosta tuotetaan enemmän laadukkaita potentiaalisia asiakkaita myynnille. Käymme läpi miten tarjoamalähestymistapa toimii. Tarkastelemme eri potentiaalisten asiakkaiden muuntamisstrategioita, joita voit toteuttaa budjettiisi ja käytettävissä olevaan aikaan perustuen.
Työpajan lopuksi olet luonut räätälöidyn potentiaalisten asiakkaiden tuottamistiekartan – ja tiedät tarkalleen mitä tavoitteittesi saavuttaminen vaatii.
- Miten liikenteestä muunnetaan enemmän potentiaalisia asiakkaita tarjoamalähestymistavan avulla. Perehdytään lisää myyntikoneiston luomiseen tarvittavaan tarjoamalähestymistapaan. Painopiste on potentiaalisten asiakkaiden lisäämisessä
- Yleisimmät potentiaalisten asiakkaiden muuntamisstrategiat: Kullakin strategialla on omat ainutlaatuiset huomioon otettavat tekijät, kuten rajattu aika tai erityisbudjetti. Opi, mitkä voisivat olla kaikkein sopivimpia organisaatiollenne.
- Asiakastiekartan rakentaminen: Aloitamme kolmella esimerkillä tehokkaasti potentiaalisia asiakkaita muuntavasta kampanjasta. Sen jälkeen käytetään tarjoamatyökalua, johon muokataan omat tavoitteet, aikajana, ja lähestymistapa.
Materiaali: Tarjoamasuunnittelutyökirja

5. Potentiaalisten asiakkaiden muuntaminen ostaviksi asiakkaiksi
Tässä osassa opitaan, miten potentiaalisista asiakkaista muunnetaan ostavia asiakkaita. Käymme läpi miten tarjoamalähestymistapa toimii. Tarkastelemme eri asiakkaaksi muuntamisstrategioita, joita voit toteuttaa budjettiisi ja käytettävissä olevaan aikaan perustuen.
Työpajan lopuksi olet luonut räätälöidyn asiakkaiden tuottamistiekartan – ja tiedät tarkalleen mitä tavoitteittesi saavuttaminen vaatii.
- Miten potentiaalisista asiakkaista muunnetaan enemmän ostavia asiakkaita tarjoamalähestymistavan avulla. Perehdytään lisää myyntikoneiston luomiseen tarvittavaan tarjoamalähestymistapaan. Painopiste on asiakkaiden lisäämisessä
- Yleisimmät asiakkaiden muuntamisstrategiat: Kullakin strategialla on omat ainutlaatuiset huomioon otettavat tekijät, kuten rajattu aika tai erityisbudjetti. Opi, mitkä voisivat olla kaikkein sopivimpia organisaatiollenne.
- Lopuksi käytetään tarjoamatyökalua, johon muokataan omat tavoitteet, aikajana, ja lähestymistapa.
Materiaali: Tarjoamasuunnittelutyökirja

6. Johda myyntikoneistoa numeroiden avulla: analysointi ja raportointi
Tässä osassa opitaan analysoimaan ja raportoimaan oman myyntikoneiston toimivuutta. Käymme läpi myyntikoneiston liikkuvat osat ajattelemalla läpi sekä numerot että strategiat. Opitaan miten keinoja analysoidaan määrätyn tavoitteen ja aikataulun suhteen.
- Tarvittavat analyysit: Opitaan ajattelemaan kriittisesti eri liikkuvia osia. Katamme kolme-viisi jokaisen analyysin tärkeintä kysymystä ja miten niihin voidaan tehdä nopeita voittavia korjauksia.
- Korkean tason raportointi: Kattaa tärkeimmät myyntikoneiston mittarit, jotka voit näyttää tiimillesi ja/tai johdolle kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.
- Analyysi tavoitetta ja aikataulua vastaan: Opetellaan lukemaan analyysejä tavoitteena tunnistaa uusia tarjoamamahdollisuuksia.

7. Yhteenveto
———-
AIKATAULU

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Ostajapersoonat ja ostoprosessi

10:00 Tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu

10:30 Workshop I: liikenteen tuottaminen

12:00 Lounas

13:00 Workshop II: Potentiaalisten asiakkaiden tuottaminen

14:20 Kahvi

14:30 Workshop III: Asiakkaiden tuottaminen

15:30 Analysointi ja raportointi

16:00 Kurssi päättyy
———————–
Koulutuspaikka:
Rantasipi Airport Hotel, Robert Huberintie 4, 01510 Vantaa

Hinta:
690
eur/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta)
2 hlöä tai enemmän 590 eur/hlö

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

-------------------------------------------------------------------------------

ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina oheista linkkiä heti - paikkoja rajoitetusti!)

http://www.ratekoulutus.fi/koulutus/myyntikoneisto/#ilmoittautuminen

Katso kaikki koulutukset:http://www.ratekoulutus.fi
-------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
p. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
Y-tunnus 2446982-3
-------------------------------------------------------------------------------