Kuukausittainen arkisto: elokuu 2014

Riskienhallinnan peruskurssi nyt PK-yrityksille (1pv)

Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:
------------------------------------------------------------------

Riskienhallinta PK-yrityksessä ( 1pv)

23.09.2014 Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa

------------------------------------------------------------------

Riskienarviointi ja riskienhallinta on jokaisen yrityksen perustarpeita,
aina yhden miehen mainostoimistosta monikansallisiin konserneihin asti.
Siitä huolimatta vain harva yritys ymmärtää riskienarvioinnin perusteet ja
osaa hyödyntää kaikkia mahdollisia, käytettävissä olevia työkaluja, joita on
olemassa ja saatavilla.

Riskienarviointi voi tehokkaasti tehtynä pelastaa yrityksen
omaisuutta ja varoja – lisäksi se saattaa jopa pelastaa koko yrityksen.
Riskienhallinta auttaa kohdentamaan turvallisuuteen käytettäviä varoja
oikeaan kohteeseen ja tätä kautta vältytään turhilta hukkainvestoinneilta.

Kenelle
Koulutus on tarkoitettu yritysten operatiivisesta toiminnasta ja tuotannosta
vastaaville sekä yleisjohdolle. Koulutuksesta on hyötyä kaikille jotka ottavat
osaa riskienarvioinnin tekemiseen sekä yrityksen riskienhallintaan.

Tavoite
Koulutuksen tavoite on tukea yrityspäättäjiä johtamaan yrityksensä
riskienhallintaa ja tekemään riskienarviointi kattavasti ja tehokkaasti.
Koulutuspäivän tavoitteena on selkiyttää riskienhallinnan perusperiaatteita ja
tavoitteita, sekä käydä läpi eri vaihtoehtoja riskienhallinnan työkaluista.

Koulutuspäivän päätteeksi
jokaisella osanottajalla on koko yrityksestä
perusmuotoinen riskienarviointi tai valitusta osa-alueesta tarkempi
riskienarviointi sekä riskienarvioinnin työkalupakki, jolla prosessia on
mahdollista ylläpitää myös koulutuksen jälkeenkin.

Perusmuotoinen riskienarviointi kattaa seuraavat osa-alueet:
- Talousriskit
- Toiminnan organisointiin liittyvät riskit
- Sidosryhmäriskit
- Riskit toimintaedellytyksissä
- Henkilöriskit
- Omaisuus- ja keskeytysriskit

Iltapäivän osuudessa
voidaan siis keskittyä kaikkiin edellä mainittuihin ja
käsitellä yritystä kokonaisuutena, tai pureutua tarkemmin johonkin tiettyyn
osa-alueeseen. Päätös voidaan tehdä koulutuspäivän aikana.

Kouluttaja
Markus Lustig
Toimitusjohtaja, turvallisuuspäällikkö Safehouse.

Markus Lustig on Safehousen toimitusjohtaja, turvallisuuspäällikkö sekä
yritysturvallisuuden asiantuntija, joka on toiminut turvallisuusasiantuntijana
sekä –konsulttina kansallisissa että kansainvälisissä yrityksissä.

Aikaisemmin pidettyjä koulutuksia on kuvattu kurssipalautteissa seuraavasti:
Hyvä, ajankohtainen aihe. Erinomainen kouluttaja. Lustig on nuori, mutta
luonteva ja kokenut.
”Ylitti odotukseni. Kouluttaja laittoi omakohtaiset kokemuksensa ja
tietotaitonsa peliin. Voin suositella lämpimästi.”

OHJELMA
Tiistai 23.09.2014

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Päivän ohjelman esittely

09:15 Riskienhallinta käsitteenä
- Riskienhallinta ja riskienarviointi
- Tehokkaan riskienarvioinnin työkalut

10:45 Tauko

11:00 Riskienhallinnan työkalut
- Riskienhallintapolitiikka
- Menettelyt
- Yrityksen tehtävänjako
- Raportointi ja tarkkailu
- Tukitoiminnot

11:50 Riskienarviointi ja riskienarvioinnin jälkeen?
Riskien luokittelu ja riskilajit
- Henkilöriskit
- Omaisuus- ja keskeytysriskit
- Sidosryhmäriskit
- Riskit toimintaedellytyksissä
- Talousriskit
- Toiminnan organisoinnin riskit
- Riskien määrittely, analysointi ja käsittely
- Riskienarvioinnin toistaminen ja järjestelmällisyys

12:30 Lounas

13:15 Oman yrityksen riskienarviointi
- Oman yrityksen riskienarvioinnin tekoa ohjatusti

14:30 Kahvi

14:45 Oman yrityksen riskienarviointi jatkuu
- Riskienhallinnan teemoja, läpikäyntiä ja käytännön toimenpiteitä omaan yritykseen

15:45 Yhteenveto ja päätöskeskustelu

16:00 Koulutus päättyy
--------------------------------------------------------------------------------------
Paikka:
Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa.

Hinta:
590 eur/hlö
+ alv 24 %. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) 2 hlöä tai
enemmän 490 eur/hlö.

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua.
Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden
hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko
koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa
toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.
--------------------------------------------------------------------------------------

ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/3431#ilmoittautuminen

-------------------------------------------------------------------------------------
Katso kaikki ajankohtaiset koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi
-------------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
p. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
-------------------------------------------------------------------------------------