Kuukausittainen arkisto: maaliskuu 2015

Palvelumuotoilu-guru Andy Polaine Suomeen: Palvelumuotoilu – ihminen palvelujen lähtökohdaksi

Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Palvelumuotoilu – ihminen palvelujen lähtökohdaksi

crop-service-design

Note: This masterclass will be entirely in english.
Download here the english version of this page.

Palvelujen suunnittelu ja toteutus on moniosaisen palapelin kokoamista. Usein ihmisen näkökulma katoaa organisaatioiden siilojen syövereihin. Palvelumuotoilu on käytännönläheinen ajattelutapa, joka auttaa suunnittelemaan palveluja ihmisen lähtökohdista. Tule oppimaan huippuasiantuntijalta uutta näkemystä, menetelmiä ja esimerkkejä monikanavaisten palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja mittaamiseen. Palvelumuotoilu tuo ihmisen takaisin palvelukokemuksen keskiöön.

Kahden päivän aikana opit käytännön ajattelua ja menetelmiä, joita voit soveltaa omassa työssäsi:
– Kuinka kerätä ja työstää asiakas- ja käyttäjäymmärrystä
– Kuinka palveluja innovoidaan, ideoidaan ja kehitetään
– Kuinka muodostaa laajempi kuva suunniteltavasta palvelusta ja sen elementeistä, joilla luodaan erottuvuus
– Kuinka liikkua ajattelun eri tasojen välillä mikrosta makroon
– Kuinka eri alojen osaajat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen ja ymmärtämään toistensa tarpeita ja rooleja
– Kuinka palvelukonsepteista tehdään konkreettisia skenaarioiden, luonnosten ja prototypoinnin avulla.

Kohderyhmä
Tämä keskitason valmennus sopii kaikille palvelujen innovoinnin, kehitystyön ja toteuttamisen kanssa työskenteleville, joiden tausta on strategiasuunnittelussa, markkinoinnissa, palvelumuotoilussa, käyttäjäkokemuksen ja vuorovaikutuksen suunnittelussa sekä IT:ssä.

Asiantuntija
PhD. Andy Polaine
on palvelumuotoilun ja vuorovaikutussuunnittelun konsultti, kirjoittaja ja kouluttaja. Hän on ollut kirjoittamassa Rosenfeld Median kirjaa, Service Design: From Insight to Implementation ja on Rosenfeld Expert. Andy toimii opettajana ja tutkijana Lucerne School of Art and Design –oppilaitoksessa Sveitsissä. Hänen asiakkaitaan ovat olleet Telenor, Optus, Three UK, VW Germany, Proto Partners ja live|work, joita hän on auttanut asiakasymmärryksen muodostamisessa ja uusien palveluiden innovoinnissa. Rosenfeld Expert –tehtävä laajan asiantuntijaverkoston jäsenenä vie Andyn esiintymään lukuisiin alan tilaisuuksiin. Verkossa Andyn löytää osoitteesta polaine.com ja Twitteristä @apolaine.

Koulutuspäivien puheenjohtajana ja paneelin isäntänä toimii Markku Nurminen. Markku Nurminen on palvelumuotoilun ja ihmislähtöisten menetelmien asiantuntija, joka on toiminut kymmenissä palvelujen kehittämishankkeissa niin yritysten kuin julkisten palvelujen parissa.

Sami Naalisvaara on Service Design Lead, Fjord.
Omaa yli 20 vuoden kokemuksen suunnittelun, markkinoinnin ja palvelusuunnittelun saralta.


OHJELMA

09:05 Service Design Introduction – multichannel services for human experiences

– The shift from products to services and the nature of service design
– Designing for people’s lives rather than their lives lived out on screens
– Guiding principles for the creation of coherent multichannel service experiences

10:00 Starting with insights – design from the bottom up
– Capturing insights into people’s needs, motivations and behaviours—their messy lives
– Using insights to develop services from the outside in
– Synthesis – from data to insights
– Why qualitative data can be more useful than numbers and how to turn it into actionable design tasks
– Aligning brand values with customer needs

10:45 Tauko

11:00 Service blueprinting I – Getting started mapping the ecosystem
– Using service blueprinting to map and describe a service’s omnichannel ecosystem
– How blueprints can be used to generate insights into the pain and fail points as well as the positives.
– Blueprints versus customer journey maps

11:45 Blueprinting II – Developing a multichannel service concept
– Using blueprints and customer journeys as a tool for brainstorming and innovation based on the insights gained from insights research into opportunities and challenges for both staff and customers.
– Generating multichannel service concepts

12:30 Lounas

13:30 Connecting the service proposition to the business proposition
– Based on insights and the analysis of blueprints and customer journeys, what are the “brilliant basics” that we can design? Tempting as it is to go for hero “wow!” moments to surprise and delight customers, which is useful, but no good if the fundamentals are still irritating them. In fact, spending effort and money creating and marketing wow! moments can backfire—customers view them very cynically if the basics do not even work.
– This approach helps to align business goals with customer needs and highlight where internal targets/KPIs and behaviours work against the customer experience.
– Developing the service or brand proposition from the outside in, not inside out
– Moving between micro (specific touchpoint elements) to macro (the business model and service proposition).
– How to turn these concepts into a set of design specifications for others to work on and deliver and ensure they are coherent across all channels, not just classic marketing and communications.

14:15 Tauko

14:30 Case

15.30 Yhteenveto ja keskustelu

Keskiviikko 15.4.

9:00 Scenario building and storyboarding
– Storyboarding customer journeys
– Sketches and paper prototypes

10:00 Iterating prototypes and pilot projects
– Taking an iterative approach to experience prototyping services across multiple channels
– Building up internal confidence that the service touchpoints are clear and coherent experiences across time and channels.
– Moving to more extensive, refined prototypes.
– Pilot projects, that help build a bridge between the business and design assumptions

10:45 Tauko

11:00 Developing and aligning the business and service propositions
– Iterating the service proposition
– Zooming back and forth between macro and micro
– Connecting the service blueprinting to a Business Model Canvas
– A look at some ways to measure services using an aggregate of different quantitative and qualitative metrics.

12.15 Lounas

13:15 Case
3 SWEDEN, Creating a service to demystify the phone bill (presented by Sami Naalisvaara,
Service Design Lead at Fjord)

14:00 Kahvitauko

14:15 Design to the power of ten
– What is the future of service design and UX?
– How these skills and approaches scale to tackle complex or “wicked” problems in the world

15:00 Yhteenveto ja keskustelu

———————————–

Koulutuspaikka:
Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberintie 4, Vantaa

Aika:
14.-15.04.2015

Hinta:
1350 eur/hlö
. Julkinen sektori 995 eur/hlö. Sisältää kurssimateriaalin ja tarjoilun.

Alennukset:
Osallistujat samasta organisaatiosta 2 hlöä 1200 eur/hlö. Kolme tai enemmän – kysy ryhmäalennusta!

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

----------------------------------------------------------------------------------
ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/3961#ilmoittautuminen
----------------------------------------------------------------------------------

Katso kaikki ajankohtaiset koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi

----------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
puh. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
----------------------------------------------------------------------------------

Arvin ja Kaarinan selkeän suomen päivä 15.4.2015

Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Arvin ja Kaarinan selkeän suomen päivä (1 pv)

Voiko näin sanoa, onko tämä oikein? Kieli elää koko ajan ja heijastaa herkästi ympäröivän maailman muutoksia. Muutokset näkyvät ennen muuta sanastossa ja jonkin verran muotorakenteessa. Kaikki muistamme äskeisen hälyä herättäneen muutoksen: nyt myös alkaa tekemään on sallittu alkaa tehdä -muodon rinnalla. Kielen perusrakenteet pysyvät kuitenkin pitkälti samoina. Tästä aiheesta paras kertomaan on Arvi Lind.

Kieli ei elä tyhjiössä. Media, kansainvälisyys ja yritysten globaali toiminta asettavat haasteita niin työelämälle kuin kielellekin.

Arvin ja Kaarinan selkeän suomen päivä tarjoaa kielen muutosten lisäksi tietoa ja keinoja siihen, miten kirjoitetaan selkeää, ytimekkään yksiselitteistä asiasuomea. Työelämä vaatii tehokasta viestintää, joten toimivat ja selkeät tekstit ovat olennainen osa työn laatua ja mielekkyyttä. Selkeä, kohtelias ja lukijan huomioon ottava teksti herättää luottamusta.

Kurssin sisältö
Koulutuspäivän aikana käsitellään suomen kielen kehitystä ja annetaan kielenkäytön ajankohtaisia ohjeita ja suosituksia. Kurssilla myös esitellään ne keinot, joiden avulla saadaan syntymään ytimekästä, sujuvaa ja selkeää asiasuomea. Opitaan, miten juonen saa kulkemaan, miten on parasta karsia turhat rönsyt ja keskittyä olennaiseen, miten kappalejako ja houkuttelevat otsikot palvelevat tekstin selkeyttä. Ja opitaan, millaisia ovat havainnolliset sanat ja mitä tarkoitetaan verbityylillä.

Koulutus sisältää harjoituksia. Osanottajat voivat halutessaan saada omista teksteistään palautetta, mikäli lähettävät tekstinsä 8.4. mennessä osoitteeseen kaarina.karttunen@gmail.com.

Kenelle
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kirjoittavat asiatekstiä. Kirjoitatpa sitten selvityksiä, tiedotteita, lausuntoja, muistioita, ohjeita, raportteja, pöytäkirjoja, niin hyödyt tästä kurssista.

Tavoite
Kurssi antaa osallistujille käsityksen kielenkäytön kehityksestä ja kattavan paketin ajankohtaisia ohjeita ja suosituksia. Kurssilta saa tehokkaita keinoja, joiden avulla pystyy kriittisesti arvioimaan omaa tekstiä ja laatimaan siitä selkeää ja ytimekästä asiasuomea. Monet totutut tavat sanoa asiat joutuvat uuteen valoon, kun huomaa, miten ne voi ilmaista yleisesti ymmärrettävällä ja vastaanottajan huomioivalla tavalla.

Asiantuntijat
Arvi Lind
on kaikille tuttu uutiskasvo. Hän työskenteli Ylen tv-uutisissa toimittajana ja uutisten juontajana vuosina 1965 – 2007. Vuosina 1991- 2003 hän toimi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielilautakunnan jäsenenä. Arvi on myös suosittu luennoitsija. Vuosien varrella hän on luennoinut mm. uutisten laatimiseen ja uutiskieleen liittyvistä aiheista monilla foorumeilla yliopistot mukaan lukien. Vuonna 2009 ilmestyi Arvin kieliopas, jonka hän laati yhdessä Kaarina Karttusen kanssa.

Fil. maist. Kaarina Karttunen on työskennellyt pitkään kielellisen ilmaisun ja kielenhuollon kouluttajana. Hän työskenteli tutkijana Kotuksen Kielitoimistossa ja opetti kielenhuoltoa mm. Tampereen yliopistossa. Ylessä hän työskenteli toimittajien kouluttajana, koulutuspäällikkönä ja kehittämispäällikkönä. Hänen johdollaan Yleen laadittiin sähköinen kielenhuollon palvelu. Hän tutki slangia ja julkaisi Nykyslangin sanakirjan sekä viimeksi yhdessä Arvi Lindin kanssa Arvin kielioppaan.


OHJELMA keskiviikko 15.4.2015

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

09.00 Suomen kielen kehityksestä
Arvi Lind
Kieli elää ja muuttuu
Uusia sääntöjä, pysyviä sääntöjä
Tavallisimmat virheet ja väärät rakenteet
Tyyli vapautuu

10.30 Miten saan tekstistäni selkeää ja ytimekästä?
Kaarina Karttunen
Selkeän asiatekstin ominaispiirteet
Jäsentely, kappalejako ja osuvat otsikot
Rönsyt pois ja tiiviyttä tekstiin
Keveät virkkeet ja lauseet
Harjoituksia

12.15 Lounastauko

13.00 Selkeä ja ytimekäs sananvalinta
Yleiskieli vai erikoiskieli
Havainnollinen ja konkreettinen sanasto
Harjoitus

14.15 Päiväkahvit

14.45 Verbityyli
Harjoitus

15.30 Tekstin silmäiltävyys ja helppolukuisuus verkossa
Kohtelias ja lukijan huomioon ottava sävy
Välimerkit palvelevat tekstin selkeyttä

16.00 Päätös
—————
Koulutuspaikka:

Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, Helsinki.

Hinta:
590
 eur/hlö + alv 24 % Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) 2 hlöä tai enemmän 490 eur/hlö.

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssia tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta.Mikäli osallistumista ei peruuteta ja/tai osallistuja ei saavu kurssille tai keskeyttää kurssin, veloitamme koko kurssimaksun. Esteen sattuessa osallistumispaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

----------------------------------------------------------------------------------
ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/3871#ilmoittautuminen
----------------------------------------------------------------------------------

Katso kaikki ajankohtaiset koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi
----------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
puh. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
----------------------------------------------------------------------------------

Palevelumuotoilu-guru Andy Polaine Suomeen: Palvelumuotoilu – ihminen palvelujen lähtökohdaksi

Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Palvelumuotoilu – ihminen palvelujen lähtökohdaksi

crop-service-design

Note: This masterclass will be entirely in english.
Download here the english version of this page.
 

Palvelujen suunnittelu ja toteutus on moniosaisen palapelin kokoamista. Usein ihmisen näkökulma katoaa organisaatioiden siilojen syövereihin. Palvelumuotoilu on käytännönläheinen ajattelutapa, joka auttaa suunnittelemaan palveluja ihmisen lähtökohdista. Tule oppimaan huippuasiantuntijalta uutta näkemystä, menetelmiä ja esimerkkejä monikanavaisten palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja mittaamiseen. Palvelumuotoilu tuo ihmisen takaisin palvelukokemuksen keskiöön.

Kahden päivän aikana opit käytännön ajattelua ja menetelmiä, joita voit soveltaa omassa työssäsi:
– Kuinka kerätä ja työstää asiakas- ja käyttäjäymmärrystä
– Kuinka palveluja innovoidaan, ideoidaan ja kehitetään
– Kuinka muodostaa laajempi kuva suunniteltavasta palvelusta ja sen elementeistä, joilla luodaan erottuvuus
– Kuinka liikkua ajattelun eri tasojen välillä mikrosta makroon
– Kuinka eri alojen osaajat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen ja ymmärtämään toistensa tarpeita ja rooleja
– Kuinka palvelukonsepteista tehdään konkreettisia skenaarioiden, luonnosten ja prototypoinnin avulla.

Kohderyhmä
Tämä keskitason valmennus sopii kaikille palvelujen innovoinnin, kehitystyön ja toteuttamisen kanssa työskenteleville, joiden tausta on strategiasuunnittelussa, markkinoinnissa, palvelumuotoilussa, käyttäjäkokemuksen ja vuorovaikutuksen suunnittelussa sekä IT:ssä.

Asiantuntija
PhD. Andy Polaine
on palvelumuotoilun ja vuorovaikutussuunnittelun konsultti, kirjoittaja ja kouluttaja. Hän on ollut kirjoittamassa Rosenfeld Median kirjaa, Service Design: From Insight to Implementation ja on Rosenfeld Expert. Andy toimii opettajana ja tutkijana Lucerne School of Art and Design –oppilaitoksessa Sveitsissä. Hänen asiakkaitaan ovat olleet Telenor, Optus, Three UK, VW Germany, Proto Partners ja live|work, joita hän on auttanut asiakasymmärryksen muodostamisessa ja uusien palveluiden innovoinnissa. Rosenfeld Expert –tehtävä laajan asiantuntijaverkoston jäsenenä vie Andyn esiintymään lukuisiin alan tilaisuuksiin. Verkossa Andyn löytää osoitteesta polaine.com ja Twitteristä @apolaine.

Koulutuspäivien puheenjohtajana ja paneelin isäntänä toimii Markku Nurminen. Markku Nurminen on palvelumuotoilun ja ihmislähtöisten menetelmien asiantuntija, joka on toiminut kymmenissä palvelujen kehittämishankkeissa niin yritysten kuin julkisten palvelujen parissa.

Sami Naalisvaara on Service Design Lead, Fjord.
Omaa yli 20 vuoden kokemuksen suunnittelun, markkinoinnin ja palvelusuunnittelun saralta.


OHJELMA

09:05 Service Design Introduction – multichannel services for human experiences

– The shift from products to services and the nature of service design
– Designing for people’s lives rather than their lives lived out on screens
– Guiding principles for the creation of coherent multichannel service experiences

10:00 Starting with insights – design from the bottom up
– Capturing insights into people’s needs, motivations and behaviours—their messy lives
– Using insights to develop services from the outside in
– Synthesis – from data to insights
– Why qualitative data can be more useful than numbers and how to turn it into actionable design tasks
– Aligning brand values with customer needs

10:45 Tauko

11:00 Service blueprinting I – Getting started mapping the ecosystem
– Using service blueprinting to map and describe a service’s omnichannel ecosystem
– How blueprints can be used to generate insights into the pain and fail points as well as the positives.
– Blueprints versus customer journey maps

11:45 Blueprinting II – Developing a multichannel service concept
– Using blueprints and customer journeys as a tool for brainstorming and innovation based on the insights gained from insights research into opportunities and challenges for both staff and customers.
– Generating multichannel service concepts

12:30 Lounas

13:30 Connecting the service proposition to the business proposition
– Based on insights and the analysis of blueprints and customer journeys, what are the “brilliant basics” that we can design? Tempting as it is to go for hero “wow!” moments to surprise and delight customers, which is useful, but no good if the fundamentals are still irritating them. In fact, spending effort and money creating and marketing wow! moments can backfire—customers view them very cynically if the basics do not even work.
– This approach helps to align business goals with customer needs and highlight where internal targets/KPIs and behaviours work against the customer experience.
– Developing the service or brand proposition from the outside in, not inside out
– Moving between micro (specific touchpoint elements) to macro (the business model and service proposition).
– How to turn these concepts into a set of design specifications for others to work on and deliver and ensure they are coherent across all channels, not just classic marketing and communications.

14:15 Tauko

14:30 Case

15.30 Yhteenveto ja keskustelu

Keskiviikko 15.4.

9:00 Scenario building and storyboarding
– Storyboarding customer journeys
– Sketches and paper prototypes

10:00 Iterating prototypes and pilot projects
– Taking an iterative approach to experience prototyping services across multiple channels
– Building up internal confidence that the service touchpoints are clear and coherent experiences across time and channels.
– Moving to more extensive, refined prototypes.
– Pilot projects, that help build a bridge between the business and design assumptions

10:45 Tauko

11:00 Developing and aligning the business and service propositions
– Iterating the service proposition
– Zooming back and forth between macro and micro
– Connecting the service blueprinting to a Business Model Canvas
– A look at some ways to measure services using an aggregate of different quantitative and qualitative metrics.

12.15 Lounas

13:15 Case
3 SWEDEN, Creating a service to demystify the phone bill (presented by Sami Naalisvaara,
Service Design Lead at Fjord)

14:00 Kahvitauko

14:15 Design to the power of ten
– What is the future of service design and UX?
– How these skills and approaches scale to tackle complex or “wicked” problems in the world

15:00 Yhteenveto ja keskustelu

———————————–

Koulutuspaikka:
Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberintie 4, Vantaa

Aika:
14.-15.04.2015

Hinta:
1350 eur/hlö
. Julkinen sektori 995 eur/hlö. Sisältää kurssimateriaalin ja tarjoilun.

Alennukset:
Osallistujat samasta organisaatiosta 2 hlöä 1200 eur/hlö. Kolme tai enemmän – kysy ryhmäalennusta!

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

----------------------------------------------------------------------------------
ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/3961#ilmoittautuminen
----------------------------------------------------------------------------------

Katso kaikki ajankohtaiset koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi

----------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
puh. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
----------------------------------------------------------------------------------

Varmuutta uudelle työnjohtajalle: Uuden työnjohtajan työkalupakki -valmennus

Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Uuden työnjohtajan työkalupakki (2 pv)

Miten siis olla yksi porukasta ja silti toimia esimiesmäisesti? Miten olla lähellä ja silti pitää sopivaa etäisyyttä? Miten toimia esimiesmäisesti ja johdonmukaisesti erilaisissa arjen johtamistilanteissa keskellä kiirettä? Miten hyödyntää juuri se oma potentiaali, joka itsessä piilee, oman organisaation hyväksi? Mistä tietää, mikä toimenpide on oikea erilaisissa johtamisen valintatilanteissa?

Valmennuksen tavoitteena on antaa sekä työkaluja että keinoja uuden työnjohtajan käyttöön sekä varmuutta esimiesmäisen työskentelytavan varmistamiseksi.

Kenelle
Koulutus on tarkoitettu kaikille uusille / uudehkoille tai vaikka jo muutaman vuoden toimessaan olleille työnjohtajille, jotka kokevat tarvitsevansa lisää työkaluja työnjohtajana työskennellessään omaan johtamisen työkalupakkiinsa.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii Intensio Oy:n valmentaja Matti Valkama.
Hän on valmentanut työnjohtajia menestymään omassa johtamistyössään jo 19 vuoden ajan. Taustalla on useita eri teorioita ja esimiestyön kehittämisen menestyksellisestä toteuttamista vuosikymmenten varrelta. Jokainen työnjohtaja kuitenkin itse viime kädessä ratkaisee, miten johdettavat kokevat juuri hänen johtamistapansa.


OHJELMA
1.päivä tiistai 14.4.2015

08.30 Ilmoittautuminen, verkostoituminen ja aamukahvi

09.00 Tilaisuuden käynnistäminen
– Avaustehtävä ja tavoitteet
– Järjestäytyminen ja oma kehittyminen

10.00 Työnjohtaja esimiehenä
– Mitä tapahtuu johtamistilanteessa?
– Oman johtamistavan arvioiminen
– Uuden työnjohtajan todellinen ongelma.

11.00 Ihmisten käyttäytyminen ja ihmisten johtaminen
– Erilaisten ihmisten persoonallisuuden ymmärtäminen
– Miten hillitsen itseni painetilanteessa – harjoitus
– Mitä teen, jos henkilö on jatkuvasti poissa?

12.30 Lounas

13.15 Johtamisen mallien vaikutus työnjohtajan arkeen
– Uudistava ja palkitseva johtaminen ja oman johtamistavan uudistaminen
– Muita malleja ja niiden hyödyntäminen omassa johtamisessa

Kahvitauko

14.00 Vuorovaikutuksen merkitys
– Leadership ja management
– Pelisäännöt omalle ryhmälle

15.30 Työnjohtajan vuorovaikutuksen syventäminen
– Kehityskeskustelu työkaluna
– Miten johdan keskustelua ammattimaisesti?
– Miten innostan työntekijöitäni?

17.30 Ensimmäisen päivän yhteenveto
——–
2.päivä keskiviikko 15.4.2015

08.30 Aloitus ja edellisen päivän asioiden kertaus

09.00 Alisuoriutuminen ja laiminlyönnit
– Oman organisaation mittarit työnjohtajan työkaluina
– Miten toimia tilanteissa, joissa henkilö jää tavoitteista jälkeen/laiminlyö tehtäviään/toimii vastoin normeja?

10.00 Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
– Puolustusmekanismien merkitys ja palautteenantotavat
– Palautteenantoharjoitus
– Palautteen tärkein asia

11.30 Lounas

12.15 Vaikeat johtamistilanteet
– Varoituksen antaminen
– Irtisanominen

Kahvitauko

14.00 Omien ihmisteni motivaatioon vaikuttaminen
– Oma motivaatio
– Oman esimerkin merkitys
– Motivaatioteorioita ja käytäntöä

16.00 Loppuyhteenveto ja -keskustelu: mitä tämän jälkeen?

16.30 Valmennus päättyy
—————
Koulutuspaikka:
Hotelli Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää

Hinta:
1440
eur/hlö + alv 24 % Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) 2 hlöä tai enemmän 1340 eur/hlö

Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

-----------------------------------------------------------------------------------
ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/3712#ilmoittautuminen

Katso kaikki ajankohtaiset koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi
-----------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
puh. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
-----------------------------------------------------------------------------------