Kuukausittainen arkisto: helmikuu 2016

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)

Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)

Tiiminvetäjän tehtävä vaatii monipuolista osaamista. Työskentely muiden tiimin jäsenten rinnalla, mutta samalla myös tiiminvetäjänä, aiheuttaa usein päänvaivaa. Mitä tiimitoiminnalla tavoitellaan? Millaisia haasteita toimivan tiimin rakentamiseen liittyy? Miten voi onnistua johtamistehtävässä ilman esimiehen direktio-oikeutta? Miten tiiminvetäjä voi vahvistaa omaa johtamisvoimaansa ja asemaansa tiimissä? Millaista johtamista tiimi tarvitsee eri kehitysvaiheissa? Miten turvata oma jaksaminen ja kehittyminen tiiminvetäjänä?

Kenelle
Valmennus on tarkoitettu tiiminvetäjille toimialasta riippumatta.
Valmennus sopii erinomaisesti myös johdolle ja niille asiantuntijoille, joiden tehtävänä on kehittää tiimiorganisaation toimintaa.

Hyöty osallistujalle
Valmennuksen aikana käydään systemaattisesti läpi tiimiorganisaation rakentamisen vaiheet sekä tiiminvetäjän rooliin ja vastuisiin liittyviä näkökulmia ja haasteita. Osallistujat oppivat ymmärtämään omaa “pelaaja-valmentajan” kaksoisrooliaan ja tehostamaan omia työtapojaan. Valmennuksen aikana käytävät syvälliset keskustelut auttavat osallistujia vahvistamaan omaa rooliaan ja identiteettiään tiiminvetäjänä.

Valmentajat
KTM, valmentaja Tommi Lindholm on toiminut kansainvälisissä strategisissa, analyyttisissa ja myyntiä tukevissa asiantuntijatehtävissä ICT-teollisuuden, pankkisektorin sekä liikkeenjohdon konsultoinnin parissa. Tommi on perehtynyt yhteisölliseen älykkyyteen ja sosiaalisiin teknologioihin. Hänellä on myös kokemusta yrittäjyyden ja innovaatioiden kehittämisestä. Aikaisempina työnantajina ovat toimineet mm. Nokia Oyj, Stanton Chase International sekä Nordea Oyj.

Koulutuksen vastuuvalmentaja KTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 30 vuotta. Jarilla on myös pitkä kokemus valmentamisesta ja hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä ja tiiminvetäjää avoimissa ja räätälöidyissä koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa.

Osallistujat ovat kommentoineet valmennusta mm. seuraavasti:
“Asiantuntevat luennoitsijat ja kirja plussaa. Paljon on uusia ideoita ja eväitä repussa, nyt vaan siirtämään ideat käytäntöön tiimin hyväksi.”
“Suosittelisin lämpimästi. Mielenkiintoista, todella hyvin jäsenneltyjä päiviä, hyötyä työelämässä. Yes!”
“Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli hyvin konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
“Todella mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Erittäin paljon käytännön vinkkejä oman työn kehittämiseen ja itsensä johtamiseen.”
“Valmennus oli niin konkreettinen kuin olla ja voi. Päivien aikana käytiin läpi monia esimiestyön kannalta tärkeitä asioita. Sain monia uusia ideoita oman esimiestyöni kehittämiseen. Kiitos!”

OHJELMA 1. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Harjoitus 1: Omien tiiminvetäjän valmiuksien arviointi

09:30 Mitä tiimitoiminnalla tavoitellaan?
– Tiimitoiminnan hyödyt
– Hyvän tiimin ominaisuudet
– Tiimiroolit ja erilaisen osaamisen hyödyntäminen
– Tiimin rakentamisen haasteet ja kustannukset
– Tiimisopimuksen laatiminen

10:15 Tauko

10:30 Tiiminvetäjän rooli ja tehtävät
– Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odottavat tiiminvetäjältä?
– Tiiminvetäjän identiteetti. Tekijä vai tiiminvetäjä?
– Tiiminvetäjän ja esimiehen välinen yhteistyö
– Hyvän johtamisen kulmakivet
– Tiiminvetäjästä tiimivalmentajaksi
– Tiimin onnistumisen edellytysten varmistaminen

11:15 Oman johtamisvoiman vahvistaminen
– Mistä tiimivetäjän johtamisvoima kumpuaa?
– Johtamistaidot ja johtamistyyli
– Johtamiseen käytettävissä oleva energia
– Vuorovaikutustaidot
– Rohkeus puuttua ja vaikuttaa

Harjoitus 2: Oman johtamistyylin arviointi

12:00 Lounas

13:00 Mitä tiiminvetäjä voi edellyttää tiimin jäseniltä?
– Työnantajan oikeudet tiiminvetäjän näkökulmasta
– Tiimin jäsenen vastuu muita tiimin jäseniä kohtaan
– Tiimin jäsenen vastuu itseä kohtaan
– Tiimin tavoitteista ja pelisäännöistä sopiminen
– Jämäkkä puuttumisprosessi tiiminvetäjän näkökulmasta

Harjoitus 3: Haastavan johtamistilanteen ratkaiseminen (case-harjoitus)

14:30 Kahvi

14:45 Millaisia taitoja tiimityössä tarvitaan?
– Yhteistyötaidot
– Vuorovaikutus ja viestintätaidot
– Muutosvalmius ja muutostaidot
– Itsensä johtamisen taidot
– Tiimityötaitojen kehittäminen tiimissä

Harjoitus 4: Tiimityötaitojen arviointi

15:45 Yhteenveto päivän teemoista

16:15 Päivän valmennus päättyy
—–
OHJELMA 2.päivä

08:30 Aamukahvi

09:00 Yhteistyön dynamiikka
– Tiimiajattelun taustaa
– Yhteistyö vs. kilpailu
– Wall Street -peli vai Yhteisö -peli

10:15 Tauko

10:30 Kollektiivinen älykkyys
– Kollektiivinen älykkyys tiimityössä
– Hiljainen tieto
– Huipputiimin ominaisuuksia
– Sosiaaliset taidot ja niiden huomioiminen tiimin rakentamisessa

11:45 Tiimiytymisen vaiheet
– Tiimin kehitysvaiheet
– Huipputiimi vai valetiimi?
– Tiimivalmentajan työ eri kehitysvaiheissa

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johtaminen
– Itsensä johtamisen haasteet
– Quantified Self
– Omien vahvuuksien tunnistaminen
– Aivot ja stressi
– Tunteiden hallinnan vaihtoehtoja

14:15 Kahvi

14:30 Kiireen kirous ja ajankäytön hallinta
– Kiireilytesti
– Oman työkiireen pohdiskelua. Kissa vai päästäinen?
– Tehosta työtapojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
– Miten saan hyvät päätökset elämään arjessa?

15:30 Loppukeskustelu

16:00 Tilaisuus päättyy
——–
Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, Helsinki

Hinta:
Tilaisuuden hinta on 1 190 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun. Lisäksi osallistumismaksuun kuuluu Taitava tiimivalmentaja -kirja. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta!

Peruutusehdot:
Osallistumisen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen tapahtumaa, sen jälkeen peritään 50% osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö, tai vaihtaa osallistujan ilmoittautuminen toiseen kurssiajankohtaan.

----------------------------------------------------------------------------------

ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/4641#ilmoittautuminen
----------------------------------------------------------------------------------
Katso kaikki ajankohtaiset koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi
----------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
puh. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
----------------------------------------------------------------------------------

Mirko Häyrinen: Fasilitoinnin tehopakkaus (2 pv)

Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Fasilitoinnin tehopakkaus (2 pv)

Valmennuksen tavoitteet

Tässä valmennuksessa opit:
• Tekemään kokouksista tavoitteellisia tilaisuuksia, jotka johtavat konkreettisiin tuloksiin
• Luomaan työpajaan / palaveriin / tilaisuuteen ilmapiirin, jossa ihmiset uskaltavat ja innostuvat osallistumaan
• Lukuisia tehokkaita, konkreettisia ryhmätyökaluja, joilla teet omista tilaisuuksista osallistavampia ja tehokkaampia
• Rikkomaan jään tilaisuuden alussa
• Suunnittelemaan ja valmistelemaan omat palaverisi
• Saamaan ihmiset osallistumaan tilaisuudessa kuin tilaisuudessa
• Motivoimaan ja sitouttamaan osallistujat tilaisuutesi tavoitteisiin
• Tasapainottamaan hiljaisten ja äänekkäämpien osallistujien vuorovaikutuksen
• Saamaan hiljaisetkin osallistujat aidosti osallistumaan
• Saamaan ihmiset tuomaan aidot mielipiteensä esille
• Yhdistämään ryhmän kuin ryhmän tietotaidon
• Tehostamaan ryhmäsi toimintaa nopeuttamalla päätöksentekoa ryhmässä
• Konkretisoimaan ja kiteyttämään asiat tilaisuuden lopussa
• Tekemään toimintasuunnitelman, johon osallistujat aidosti sitoutuvat.

Valmennustapa
Valmennuksen toimintatapa on työpajatyyppinen. Valmennuksessa työstetään paljon osallistujien itse valitsemia aiheita ja haasteita. Tarkoitus on oppia tekemällä ja muuttaa osallistujien osaaminen tekemiseksi.

Osallistujat pääsevät itse harjoittelemaan valmennuksessa opeteltavia menetelmiä ja suunnittelemaan, kuinka soveltavat oppimaansa omassa työssään.

Valmennuksessa opit seuraavat työkalut:
• Onnistuneen kokouksen kaava:
1) Aloitus, 2) Ymmärryksen luonti, 3) Ratkaisujen suunnittelu, 4) Sopiminen ja 5) Arviointi
Speed dating – salamannopea menetelmä ryhmän virittämiseen
Cocktail-kutsut – keskusteleva menetelmä ryhmän lämmittämiseen ja yhteisen todellisuuden luomiseen
Yksin – Ryhmissä – Kaikki – kaiken osallistamisen perusta ja menetelmä, jolla saat ryhmän kuin ryhmän keskustelemaan
Odotusten listaus ja priorisointi – työkalu, jolla varmistan yhteisen ymmärryksen tavoitteista
Jana – menetelmä ryhmän virittämiseen ja näkymättömien asioiden mittaamiseen
Negatiivinen aivoriihi – kuinka käsittelet vastarinnan ja käännät haasteet ratkaisuiksi
Havaintokehä – monipuolinen vuorovaikutteinen reflektointityökalu keskustelun johtamiseen
Voimakenttäanalyysi – nopea ja monikäyttöinen analyysimalli
Ulottuvuusmatriisi – nopea ja tehokas suunnittelutyökalu
Päätöksenteon optimoinnin malli – malli hankaliin valintatilanteisiin
Ideamylly – menetelmä ryhmän yhteisen todellisuuden luomiseen, ryhmän tietotaidon yhdistämiseen ja sitouttavaan toimintasuunnitelmien tekoon
Open Space – itseohjautuvuuteen perustuva vallankumouksellinen kokoustyökalu
Viisi sormea – nopea ja yksinkertainen mutta informatiivinen valintatekniikka
Puhuva keppi – Steven Coveyn nerokas menetelmä ymmärryksen luontiin ja syvän luottamuksen synnyttämiseen
Työkaluja ryhmän energiatason ylläpitämiseen
• Fasilitoinnin sovelluksia
– palaverit, ongelmanratkaisu, muutoksen jalkauttaminen, innovointi, henkilöstökyselyn tulosten käsittely, osaamisen suunnittelu, vision ja strategian luominen, konfliktien ratkaiseminen, ryhmien kehittäminen, kehityskeskustelut ym…

————————-

Valmentaja
Valmennuksen onnistumisesta vastaa Mirko Häyrinen, ELEVATOR.

Mirko Häyrinen
Mirko Häyrinen

Mirko Häyrinen on valmentaja, joka on valmentanut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja vetänyt pitkälti yli 2000 tilaisuutta – yksittäisistä valmennuspäivistä aina kokonaisten konsernien strategioiden luomis- ja jalkautusprosesseihin asti.

Mirko on karismaattinen valmentaja, joka vetää vaikuttavia valmennuksia ja sytyttää osallistujissa halun kehittyä ja kukoistaa. Mirko saa osallistujajoukon innostumaan, motivoitumaan ja sitoutumaan, ja hänen erikoisalaansa ovat fasilitointivalmennukset, tehokkaan ajankäytön hallinnan valmennukset ja erilaisten tilaisuuksien fasilitointi.

Mirko johtaa Suomen Fasilitoinnin Mestarit –yhteisöä, jossa fasilitoinnin ammattilaiset keskustelevat työryhmän johtamisen haasteista, onnistumisista ja metodologioista sekä kehittävät osaamistaan fasilitoinnin saralla. Hän on IAF:n (International Association of Facilitators) jäsen. Koulutukseltaan Mirko on psykologi ja toimii Elevatorin johtavana valmentajana sekä toimitusjohtajana.

Katso tästä Mirkon esittäytymisvideo YouTubessa: (2 min 38 sek)

www.youtube.com/watch?v=somLu-TKX-8

Elevator
Valmennuksen toteutuksesta vastaa Elevator. Elevator on valmennus- ja konsultointiyritys, josta löydät lisätietoa sivuiltamme www.elevator.fi ja www.facebook.com/ElevatorConsulting.

Asiakkaamme kertovat osoitteessa www.elevator.fi/referenssit/ omin sanoin, mitä mieltä ovat vetämistämme tilaisuuksista ja valmennuksista.

————————–

OHJELMA

1. Valmennuspäivä keskiviikko 9.3.2016

08:30 Ilmoittautuminen ja aamupala

09:00 Päivän aloitus, ohjelma ja tavoitteet
– Määrittelemme valmennuksen tavoitteet. Osallistujat valitsevat valmennuksen painopistealueet

10:00 Teoriaa ja työkaluja tilaisuuksien suunnitteluun ja aloittamiseen
– Milloin kannattaa järjestää kokous / kokoontuminen
– Konkreettisten tavoitteiden määrittely
– Tavoitteiden, ajankäytön ja resurssien tasapainotus
– Luottamuksen rakentaminen
– Keskittyneen ilmapiirin virittäminen
– Keskittymisen kohdistaminen

Yksin – Ryhmissä – Kaikki: kaiken osallistamisen perusta ja menetelmä, jolla saat ryhmän kuin ryhmän keskustelemaan. Useita aloittamisen työkaluja.

Valmennuksen väliarviointi
– Menetelmänä Jana

11:00 Lounas

12:00 Osallistamisen perusteet
– Asiaa ryhmän vetäjän eri roolivaihtoehdoista

13:00 Havaintokehä
– Monipuolinen vuorovaikutteinen reflektointityökalu keskustelun johtamiseen

13:45 Kahvitauko

14:00 Ydinkysymysten pohdintaa
– Haetaan ratkaisuja osallistujien ja vetäjän yhdessä valitsemiin ydinkysymyksiin
– Menetelmänä Open Space
– Menetelmän arviointi

16:00 Valmennuksen väliarviointi
– Arvioidaan ensimmäinen valmennuspäivä
– Suunnitellaan, mitä toisena valmennuspäivänä voidaan tehdä paremmin
– Arvioinnin työkaluna Voimakenttäanalyysi

16:30 Päivän päätös

—————————————————————————————————-

2. Valmennuspäivä torstai 10.3.2016

08:30 Aamupala

09:00 Aloitus ja opitun kertaus
– Menetelmänä Speed dating – salamannopea menetelmä ryhmän virittämiseen

09:30 Ulottuvuusmatriisi – nopea ja tehokas suunnittelutyökalu

Päätöksenteon optimoinnin malli – malli hankaliin valintatilanteisiin

11:00 Lounas

12:00 Valmennuksen tärkeimpien oppien kiteyttäminen
– Osallistujat kiteyttävät valmennuksen tärkeimmät opit
– Menetelmänä Ideamylly

13:00 Päätöksenteon riskianalyysi
Negatiivinen aivoriihi – kuinka käsittelet vastarinnan ja käännät haasteet ratkaisuiksi
– Miten vältän päätöksenteon syvimmät sudenkuopat

13:45 Kahvitauko

14:00 Oman tilaisuuden suunnittelu
– Osallistujat työstävät ratkaisuja itse valitsemiinsa tilanteisiin / palavereihin valmennuksessa saamiaan ideoita ja työkaluja käyttäen

16:15 Valmennuksen loppuarviointi
– Menetelminä Viisi sormea ja Puhuva keppi

16:30 Valmennus päättyy

—————————————————————————————————-

Koulutuspaikka:
Tapahtumahotelli Huone, Länsisatamankatu 16, 00180 Helsinki.

Hinta:
1 600
eur/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta)
2 hlöä tai enemmän 1 500 eur/hlö

Valmenna koko tiimisi. Kysy ryhmätarjousta!

—————————————————————————————————-

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

—————————————————————————————————-

ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/4574#ilmoittautuminen
----------------------------------------------------------------------------------

Katso kaikki ajankohtaiset koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi
----------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
puh. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
----------------------------------------------------------------------------------