Kuukausittainen arkisto: huhtikuu 2016

Henkilökohtaiset irtisanomisperusteet – käytännön kysymyksiä (1 pv)

KurssitNyt järjestää nyt koulutuksen:

Henkilökohtaiset irtisanomisperusteet – käytännön kysymyksiä (1 pv)

Päivän aikana käydään läpi työntekijästä johtuvaan työsuhteen päättämiseen liittyvät olennaiset lait ja käytännön soveltaminen, sekä lakien ja yrityksen omien ohjeiden rikkomisen riskit. Alan asiantuntijat vastaavat työntekijän irtisanomiseen liittyviin sekä työnantajan että työntekijän toimintaan liittyviin kysymyksiin.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka käsittelevät haastavia henkilöstökysymyksiä tai irtisanomisasioita. Näitä ovat mm. asianajajat, esimiehet, HR-asiantuntijat ja -päälliköt sekä liittojen lakimiehet ja asiamiehet.

Asiantuntijoina toimivat:
Esa Schön

Tradenomiliiton johtava lakimies, oikeustieteen lisensiaatti ja varatuomari. Esa on Työtuomioistuimen jäsen ja hänellä on työoikeuteen erikoistunut lakiaisiantoimisto.

Ari Kiiras
Asianajotoimisto Lex Partners, asianajaja, varatuomari ja MBA.
Ari on toiminut työsuhdejuristina ja mm. Hallinto-, talous- ja lakiyksikönjohtajana. Ari on myös työskennellyt henkilöstöpäällikkönä yli 5 vuotta. Tällä hetkellä Ari toimii työoikeuteen erikoistuneessa asianajotoimistossa.

Molemmat ovat tehneet erittäin pitkän käytännön uran työelämän oikeuden parissa. Molemmat ovat kouluttaneet asianajajia, henkilöstöhallintoa ja esimiehiä yli 10 vuotta mm. Lakimiesliiton koulutuksessa, Kauppakamarilla ja Talentumilla.


OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen, aineistojen jako ja aamiainen 

09:00 Tervetuloa

09:05 Työntekijän irtisanominen henkilöstä johtuvasta perusteesta
– Yleistä irtisanomisperusteista
– Irtisanomiskynnyksen kokonaisharkinta ja varoituksen merkitys
– Tasapuolisuus irtisanomisessa
– Erikoissuojatut
– Rajanveto työsuhteen purkamiseen

10:30 Yleisimmät irtisanomisperusteet käytännössä– Kielletyt irtisanomisperusteet

– Alisuoriutuminen, työkyvyn alentuminen, sairaus, ammattitaidottomuus, huolimattomuus, sopimaton käytös, sosiaalinen media, epärehellisyys ja ohjeiden vastainen menettely

12:00 Lounas 13:00 Yleisimmät irtisanomisperusteet käytännössä jatkuu

– Luvaton poissaolo, laiminlyönnit, yhteistyökyvyttömyys, työstä kieltäytyminen, luottamuspula, päihteiden käyttö, kilpailevan toiminnan harjoittaminen ja rikollinen toiminta

14:00 Kahvitauko

14:15 Yleisimmät irtisanomisperusteet käytännössä jatkuu

15:00 Irtisanomismenettely ja riskit
– Menettelytavat
– Työsuhteen päättämissopimus
– Työsuhderiitojen selvittely
– Korvausvelvollisuus perusteettomasta päättämisessä

16:00 Koulutus päättyy 

———————————–

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Aika:
31.05.2016

Hinta:
577 e
+ alv. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset:
(Osallistujat samasta organisaatiosta) 2 hlöä tai enemmän 477 e /hlö.

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/4828#ilmoittautuminen
----------------------------------------------------------------------------------
Tietojen muuttaminen tai poistuminen postilistalta lopussa olevalla
linkillä.

Katso kaikki ajankohtaiset koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi
----------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
puh. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
----------------------------------------------------------------------------------

Lean-johtaminen ja -tekniikat tehokkaassa paketissa (2 pv)

Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Lean-johtaminen ja -tekniikat tehokkaassa paketissa (2 pv)

Ratekoulutuksen suuren suosion saaneet Lean-kurssit ovat uudistuneet. Kurssi toteutetaan kahdessa osassa peräkkäisinä päivinä.

Ensimmäisenä päivän keskitytään Lean-tekniikoihin ja -menetelmiin ja toisena päivänä valmennuksen aiheena on Lean-johtaminen ja kehitystyön hallinta.

Lean käytännössä -kurssi – tehokas tapa hankkia perustiedot Lean tekniikoista päivässä
Kurssilla läpikäydään yhdessä päivässä Lean Managementin perustekniikat runsaiden esimerkkien avulla. Kurssin avulla saat perustiedot Lean-tekniikoista ja niiden soveltamisesta oman organisaatiosi toiminnassa.

Kurssin kohderyhmänä ovat esimiehet, työnjohtajat sekä tiiminvetäjät, joiden organisaatio on aloittanut Lean-periaatteiden soveltamisen. Kurssi on toimialariippumaton, ja se soveltuu tuotannossa, palveluissa sekä julkishallinnossa toimiville henkilöille. Kurssin aikana valotetaan esimerkkien avulla Lean-periaatteiden soveltamista eri tyyppisissä organisaatioissa. Kurssi on keskusteleva ja esityksessä otetaan huomioon osallistujien taustat ja tarpeet.

Lean-johtaminen – tehokas tapa oppia Lean-johtamisen periaatteet
Kurssilla läpikäydään Lean johtamisen perusteet, kerroksittainen johtaminen, Hoshin Kanri –johtamismalli sekä kehityshankkeiden suunnittelu ja johtaminen Leanin näkökulmasta.

Kurssi tarjoaa esimiehille lähtökohdat kehittää oman organisaationsa johtamista, kehittää alaisten sitoutumista ja tukea Lean-muutosprosessia systemaattisesti. Lean-tekniikoilla saavutetaan vain rajoitettuja hyötyjä, todelliset saavutuksen Lean-kehitystyössä saavutetaan vasta kun organisaatio soveltaa Lean-johtamista pitkäjänteisesti.

Kurssi on toimialariippumaton, se soveltuu tuotannossa, palveluissa sekä julkishallinnossa toimiville esimiehille. Kurssilaiset voivat halutessaan osallistua edellisenä päivänä toteutettavaan Lean perusteet valmennukseen, mikäli haluavat päivittää oman osaamisensa lean tekniikoiden osalta.

Kurssin kouluttajana toimii Ilkka Kouri, Suomen tunnetuin ja eniten Lean-valmennuksia toteuttanut asiantuntija. Ilkka toteutti ensimmäisen Lean-valmennuksen jo syyskuussa 1992 ja on siitä lähtien kouluttanut tuhansia henkilöitä yli sadassa eri organisaatiossa. Ilkka on ollut perustamassa Suomen Lean yhdistys ry:tä ja on saanut tunnustukseksi Leanin edistämisestä Suomessa yhdistyksen kunniajäsenyyden. Tällä hetkellä Ilkka vastaa päätoimisesti pankkiiriliikkeen Lean-hankkeesta ja ohjaa kahden eri yrityksen Lean-prosessia. Ilkan valmennukset saavat poikkeuksetta hyvän palautteen. Laajan kokemuksen ja osaamisen ansiosta hän pystyy antamaan selkeitä ja perusteltuja vastauksia osallistujien kysymyksiin.


OHJELMA

Lean-perusteet 18.5.2016

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Lean Managementin lähtökohdat
– Lean Managementin synty
– Lean Managementin osa-alueet
– Leaninlla saavutettavat tulokset

09:45 Asiakasarvo ja hukkatekijät
– Asiakasarvo kehittämisen lähtökohtana
– Hukkatekijöiden poistaminen

10:15 Toyota Production System
– Toyotan toimintamallin osa-alueet
– Toyotan Lean tekniikat

11:00 LOUNAS

11:45 Toiminnan virtauttamisen merkitys
– Virtaustehokkuus vs. resurssitehokkuus
– Virtauksen analysointi
– Value Stream Mapping
– TAKT-aika

12:30 Virtauksen kehittäminen
– Tuotannon tasoittaminen
– Asetusaikojen lyhentäminen
– Imuohjaus
– Virtaus tietojenkäsittelyssä

13:15 Vakioitu työ
– Vakiointi ja kehittäminen
– Vakioitujen prosessien suunnittelu
– Työohjeet ja työnopastus

14:00 KAHVI

14:15 5S
– Siisteyden ja järjestyksen merkitys
– 5S.n toteuttaminen käytännössä

15:00 Päivittäisjohtaminen toiminnoissa
– Päivittäiset johtamisrutiinit
– Visuaaliset johtamistaulut
– Ongelmaratkaisun liittäminen johtamiseen

16:00 Case Luvata
– Luvatan malli Lean käyttööönotossa
– Saavutukset ja opitut asiat
Lari Juhela, tuotantopäällikkö, Luvata Pori Oy

17:45 Päivän yhteenveto

————–

Lean-johtaminen 19.5.2016

08:30 Aamukahvi

09:00 Lean-johtaminen
– Leanin filosofian ja johtamisen lähtökohdat
– Lean-johtamisen keskeiset periaatteet

09:30 Toyotan johtamismalli
– 4P-malli
– Johtamisprosessi Toyotalla

10:00 Kehitystavoitteet ja kehittämisen suunnittelu
– Pohjantähti, Visio ja pitkän aikajänteen tavoitteet
– Välitavoitteet
– Kehityshankkeiden määrittely
– Kehitystekniikoiden valinta

11:15 LOUNAS

12:00 Hoshin Kanri – johtamismalli
– Hoshin Kanrin periaatteet
– Hoshin prosessi käytänössä

12:45 Kehityshankkeet
– Kehitysprojektien suunnittelu
– Kehityshankkeiden kuvaus
– Kehityshankkeiden johtaminen
– Kaizen -events

13:30 Visuaalinen johtaminen
– Tavoitteiden ja mittarit
– Poikkeamien havainnointi

14:00 KAHVI

14:15 Standardoitu johtaminen
– Johtamisprosessin tehostaminen
– Päivittäisjohtaminen osana johtamissykliä

15:00 Systemaattinen ongelmaratkaisu
– Johtaminen ja ongelmaratkaisu
– Ongelmaratkaisun tehostaminen

16:00 Case Festo
Heikki T.Pentti, Consili Partners

17:30 Loppuyhteenveto 

————————–

Paikka:
Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberintie 4, Vantaa

Osallistumismaksu:
1 190
eur/hlö + alv 24 %. Sisältää kurssimateriaalin ja tarjoilun. Jos samasta organisaatiosta osallistuu 2 hlöä tai enemmän, niin 1 090 eur/hlö + alv 24 %.

Tilaisuuden peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

----------------------------------------------------------------------------------
ILMOITTAUTUMINEN:
(Paina nyt oheista linkkiä - toimi heti, paikkoja rajoitetusti!)

http://ratekoulutus.fi/koul/4651#ilmoittautuminen
----------------------------------------------------------------------------------

Katso kaikki ajankohtaiset koulutukset: http://www.ratekoulutus.fi

----------------------------------------------------------------------------------
Ystävällisin terveisin,

Sampo Korppoo
Ratekoulutus Oy
puh. 041 510 6466
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
----------------------------------------------------------------------------------